Engler i snøen! En gave til barnet ditt!

20. februar 2018

Hva er noe av det viktigste du kan gjøre for barnet ditt i en hektisk hverdag? 

Mange ting tenker du, at alle basale ting er på plass, at Maslow pyramide er dekket. Det vil si at Maslows grunnleggende behov nederst på en pyramide er nok søvn, mat, alminnelig renslighet og fysisk aktivitet og lek. 

Små barns hjerner er helt avhengige av din hjelp for å kunne utvikle seg optimalt. Jeg vil tro at du som forelder nok dekker de fleste av disse behovene hver dag. 

MEN

vet du, at vel så viktig som sunn mat, nok søvn og få ren bleie, godt å varmt tøy på, så MÅ vi stimulere barnas hjerner.

Lillehjernens, cerebellum, trenger jevn og daglig stimulans og automatisering.

Dette er din jobb å påse, at ditt barn får oppleve, hver dag! En hjerne som ikke blir stimulert nok og på riktig måte kan få forskjellige slags typer skader, som med et våkent øye kan oppdages før skolestart. Dessverre kommer det gjerne ikke til uttrykk før skolealder og for noens tilfeller ikke før du kommer opp i en alder hvor du skal begynne på høyere utdanning. Det kan oppleves som om du ikke husker det du leser, at du har dårlig samsyn.

Dette kan du hjelpe barnet ditt å unngå allerede fra de er bittesmå babyer!

Følg med, her kommer det etterhvert mange gode forslag på hvordan du kan være en god støtte for ditt barns utvikling, sånn at ditt barn for brukt hele sitt potensiale i tidlig alder. Det er aldri for sent å gjøre noe, men mye frustrasjoner, mobbing, lav selvfølelse og avmaktsfølelse kan unngås ved å være oppmerksom på dette. 

Dette kan være en måte å jobbe seg ut av diagnoser og kanskje i det fulle og hele slippe dem. 

Det er vel ingenting i hele verden vi ønsker mer enn at barna våre skal ha de beste forutsetninger for en god barndom og for senere å bli en kompetent og lykkelig voksen!

På denne bloggen vil de få små enkle tips om akkurat dette!

Du spiller en rolle for ditt barns liv og utvikling. Du er den viktigste for ditt barn og kan gjøre en stor forskjell!

Gå ut i dag og lag engler i snøen, det er faktisk hjernetrim!

More...